artystyczne

Malarstwo – zanikające hobby

Wśród licznych hobby, które może prowadzić do rozwijania umiejętności i talentów młodych ludzi należy bezsprzecznie malarstwo. Jest to dziedzina wiedzy i nauki, którą można interesować się teoretycznie, tzn. lubić oglądać dzieła sztuki, ale można także starać się samemu malować obrazy.

Niestety, w ostatnich latach można zaobserwować spadającą liczbę ludzi, szczególnie młodzieży, interesujących się malarstwem, a tym bardziej tych, którzy uważają je za swoje hobby. Rozwijanie pasji w dziedzinie malarstwa nie należy już do popularnych. Dlaczego tak jest?

Pierwszym powodem, jak się wydaje, jest pojawianie się coraz liczniejszych urządzeń elektronicznych, w tym mobilnych, które zastępują rozmaite aktywności, które młodzi ludzie podejmowali w przeszłości. Młodzież ma teraz dostęp do telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, komputerów, itp. Powoduje to, że wolą oni spędzać czas posługując się nimi, niż rozwijać swoje pasje i talenty. Jest to przyczyna spadku zainteresowania licznymi dziedzinami, nie tylko malarstwem.

Jeżeli chodzi o samo malarstwo, spadek jego popularności wynika też z faktu, że jest to zajęcie wymagające wielkiej cierpliwości i poświęcania czasu. Nie każdy w dzisiejszych czasach dysponuje dużą ilością czasu wolnego, który mógłby przeznaczyć na rozwijanie pasji i zdolności z dziedziny malarstwa.

Ponadto też należy zauważyć, że malarstwo może być obecnie łatwo zastąpione. Istnieją liczne programy komputerowe, dzięki którym można tworzyć rozmaite wzory, rysunki, itd. Dlatego też standardowe malowanie na płótnie nie jest już opłacalne: jak wspomniano, wymaga cierpliwości, ale też talentu, który nie każdy może w sobie odkryć.

Co jeszcze wpływa na obniżenie popularności malarstwa jako hobby? Jest nim fakt, że coraz mniej współczesnych malarzy staje się osobami sławnymi. Dawniej malarze należeli do grona osób podziwianych i powszechnie lubianych. Obecnie inne profesje cieszą się większym zainteresowaniem ludzi, szczególnie młodych. Można tu wymienić choćby sportowców, aktorów, piosenkarzy, itp. Malarze nie należą do grona osób traktowanych jako celebryci. A to wpływa na spadek malarstwa, jako zajęcia.

Jakie są skutki takiego stanu rzeczy? Spadek popularności malarstwa wpływa negatywnie nie tylko na umiejętności młodych ludzi, którzy nie rozwijają swojego talentu w tej dziedzinie, ale także na ich charakter. Jak zaznaczono, malowanie wymaga posiadania cech charakteru takich jak cierpliwość, systematyczność, dokładność, zaangażowanie, itp. Brak aktywności, które pomagają te cechy rozwijać, powoduje, że cechy te powoli zanikają.

Ponadto spadająca liczba dzieł sztuki z dziedziny malarstwa wpływa, jak oceniają osoby znające się na temacie, negatywnie na poziom sztuki w ogóle. Wiele nowoczesnych metod tworzenia dzieł sztuki nie odpowiada jakością starszym, tradycyjnym metodom. Spadek poziomu sztuki dodatkowo wpływa na obniżenie zainteresowania nią ze strony większości ludzi.

Dlatego też każde społeczeństwo powinno starać się, aby malarstwo, a także wiele innych podobnych aktywności, mogło stanowić hobby dla młodzieży. Organizując wystawy, kółka malarskie i inne przedsięwzięcia rozwijające te zainteresowania wśród młodych, wpływa się pozytywnie na wszystkie kwestie poruszone powyżej.

Możesz również polubić…